024 22 37 38 38

INTERBUS LINE

INTERBUS LINE

 • Hành Trình Hà Nội-Sapa-Hà Nội
 • Giờ khởi hành 7h, 13h30, 22h
 • Loại Xe / Tàu Giường nằm 46 chỗ
 • Giá vé 250.000 đ/1 người/1 vé
PUMKIN LIMOUSINE

PUMKIN LIMOUSINE

 • Hành Trình Hà Nội-Sapa-Hà Nội
 • Giờ khởi hành 7h, 15h
 • Loại Xe / Tàu Limousine 19 ghế ngả
 • Giá vé 350.000 đ/1 người/1 vé
HÀ SƠN HẢI VÂN

HÀ SƠN HẢI VÂN

 • Hành Trình Hà Nội-Lào Cai-Sapa
 • Giờ khởi hành Từ 6h-23h hàng ngày
 • Loại Xe / Tàu Giường nằm 44 chỗ
 • Giá vé 260.000 đ/1 người/1 vé
TRƯỜNG THANH LIMOUSINE

TRƯỜNG THANH LIMOUSINE

 • Hành Trình Hà Nội-Sapa-Hà Nội
 • Giờ khởi hành 7h, 15h
 • Loại Xe / Tàu Limousine 9 ghế ngả
 • Giá vé 370.000 đ/1 người/1 vé
CAMEL TRAVEL

CAMEL TRAVEL

 • Hành Trình
 • Giờ khởi hành
 • Loại Xe / Tàu
 • Giá vé 0 đ/1 người/1 vé
SAPA EXPRESS

SAPA EXPRESS

 • Hành Trình Hà Nội-Sapa-Hà Nội
 • Giờ khởi hành 7h, 22h
 • Loại Xe / Tàu Limousine 29 ghế ngả, giường nằm 38 chỗ
 • Giá vé 370.000 đ/1 người/1 vé
1
 
2
 
3